Hae tästä blogista

tiistaina, joulukuuta 06, 2011

Nuorten kansalaisraati Vaasasa


Uudenlaista demokratiaa luomassa blogi on kahden Vaasan yliopiston tukijan blogi: Harri Raisio toimii tutkijana Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppiaineessa sekä BoWer-hankkeessa ja Seija Ollila toimii sosiaali- ja terveyshallintotieteen yliopistonlehtorina Vaasan yliopistossa.

Vaasalaisnuorten kansaisraati toimii
Toteutettava kansalaisraatikokeilu on Suomessa ainutlaatuinen. Blogin tarkoitus onkin tällöin toimia tiedotuskanavana ja esitellä tarkkaan projektin etenemistä sekä myös avata deliberatiivisen demokratian ideaalia sekä projektityön keskeisiä kysymyksiä. 

Blogissa tutkitaan mm. Vaasan nuorisoraadin merkitystä:

Nuorten kansalaisraati -menetelmään kuuluu yhtenä olennaisena osana arviointi. Vaasan nuorisoraatiprosessia arviointiin heti toiminnan päätyttyä ja sen pohjalta laadittu arviointiraportti julkaistiin joulukuussa 2010 tässä blogissa. Maailmalla aiemmin järjestettyjen nuorisoraatien ja kansalaisraatien arvioinnit on useimmiten tehty tapahtumahetkellä tai välittömästi toiminnan päätyttyä.

Halusimme kuitenkin Vaasan nuorten kansalaisraadin osalta saada arviointitietoa myös pidemmältä ajanjaksolta. Näin toimien oli mahdollista arvioida nuorisoraatia huomattavasti monipuolisemmin.

Uudenlaista demokratiaa luomassa blogi
http://blog.uwasa.fi/kansalaisraatikokeilu/

Ei kommentteja: